Pożyczki przez Internet na dowód wymagają wpłacenia na konto bankowe opłaty weryfikacyjnej. Czy mogę wykonać przelew z konta, którego nie jestem właścicielem?

Obecnie firma ExtraPortfel nie pobiera od swoich klientów żadnej opłaty weryfikacyjnej, a wszystkie dane potwierdza się przy pomocy usługi jaką jest Instantor. Wcześniej, aby dane zostały potwierdzone, klient musiał wykonać przelew weryfikacyjny z rachunku bankowego osoby składającej wniosek. W innym wypadku nie było możliwe zweryfikowanie danych i udzielenie pożyczki przez internet na dowód.

To Top