Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie pożyczek w ExtraPortfel.pl podzielone na kategorie:

Rejestracja i weryfikacja

Strefa klienta i informacje o pożyczce

Spłata i przesunięcie terminu spłaty

Zastrzeganie numeru PESEL

Rejestracja i weryfikacja

Jak złożyć wniosek pożyczkowy?

Wniosek pożyczkowy możesz złożyć na naszej stronie www.extraportfel.pl. Po wybraniu kwoty pożyczki,  wypełnieniu podstawowych danych oraz zaznaczeniu zgód, kliknij Dalej. Następnie postępuj według dalszych instrukcji.

Czy muszę złożyć wniosek pożyczkowy na stronie internetowej, czy są inne sposoby?

Wniosek pożyczkowy należy wypełnić na naszej stronie internetowej www.extraportfel.pl. Nie ma innych możliwości aplikowania o pożyczkę.

Jakie warunki należy spełniać, aby aplikować o pożyczkę?

Wymagania dotyczące rejestracji:

 • między 21 a 75 rokiem życia,
 • dowód osobisty lub karta stałego pobytu, wydane w Polsce,
 • telefon komórkowy zarejestrowany w Polsce,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania na terenie Polski,
 • indywidualny rachunek bankowy zarejestrowany w Polsce.

Jestem nowym Klientem. O jaką maksymalną kwotę pożyczki mogę się starać za pierwszym razem?

W Extraportfel.pl maksymalna kwota pożyczki dla nowego klienta to 3000 zł. Wysokość pożyczki, jaką będziemy mogli przyznać obliczymy dopiero po otrzymaniu Twojej aplikacji.

Chcę wziąć pożyczkę w imieniu innej osoby albo używając rachunku bankowego innej osoby

Pożyczkę bierzesz tylko na swoje dane. Skorzystaj wyłącznie z konta, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Dzięki danym, związanym z rachunkiem bankowym, możemy zweryfikować Twoją tożsamość. To pozwala uniknąć sytuacji, gdy osoba nieuprawniona korzysta z Twoich danych osobistych.

Mam problem z rejestracją. Gdzie mogę to zgłosić?

W takiej sytuacji prosimy o opisanie problemu i informację mailową na adres info@extraportfel.pl bądź telefoniczną pod numerem 22 388-66-66.

Co to jest usługa Szybka Weryfikacja?

Jest to bezpieczna i szybka metoda potwierdzenia konta bankowego za pomocą nowoczesnej usługi Kontomatik.

Wymaga jedynie autoryzacji Twoim kontem bankowym.

Jeśli skorzystasz z usługi Kontomatik, decyzja o przyznaniu pożyczki zostanie podjęta znacznie szybciej.
Masz też 2x większą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

Wybierz z listy bank, w którym posiadasz rachunek osobisty. Po kliknięciu w KONTYNUUJ strona przeniesie Cię do okna logowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (podobnie jak w przypadku płatności za zakupy online).

 

Jeżeli masz konto w innym banku niż wymieniony na liście, skorzystaj z opcji weryfikacji konta przelewem 1.00 zł.

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości, zobacz poradnik krok po kroku.    Zobacz poradnik

 

Czemu muszę ponownie potwierdzać rachunek?

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji, dla każdego wniosku pożyczkowego powyżej 8700 zł wymagane jest potwierdzenie dochodu.

Jeżeli nie masz możliwości potwierdzenia rachunku za pomocą weryfikacji Kontomatik, złóż wniosek na kwotę do 8600 zł.

Wybierz inną kategorię

Strefa klienta i informacje o pożyczce

Spłata i przesunięcie terminu spłaty

Zastrzeganie numeru PESEL

Strefa klienta i informacje o pożyczce

Ile czasu zajmuje przetwarzanie wniosku?

Wniosek o pożyczkę jest przetwarzany w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

W jaki sposób dowiem się o zatwierdzeniu pożyczki?

Natychmiast po zatwierdzeniu pożyczki zostaniesz o tym fakcie poinformowana za pomocą wiadomości sms. Na naszej stronie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, natomiast jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Pożyczki wypłacamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z pomocą naszego partnera Dotpay. Jeżeli Twój bank nie jest obsługiwany przez Dotpay, czas księgowania zależny jest od sesji wychodzących oraz przychodzących danego banku.

Czy mogę mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Możesz mieć tylko jedną otwartą pożyczkę. Kolejna jest możliwa po zamknięciu poprzedniej pożyczki.

Jakie jest stanowisko extraportfel.pl w sprawie kampanii kancelarii CERTO „ULGA DLA DŁUGU”

Od dłuższego czasu CERTO Kancelaria prawna M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp. k. prowadzi aktywnie kampanię dla zadłużonych klientów o nazwie „Ulga dla długu” Twój Program Oddłużeniowy, której celem jest zawieranie w imieniu klienta ugód z poszczególnymi wierzycielami.

Z powziętych informacji wynika, że kancelaria CERTO nie gwarantuje sukcesu w postaci zawarcia ugody z wierzycielami. Pośrednictwo kancelarii CERTO w żaden sposób nie zmniejsza wysokości zobowiązań klientów wobec wierzycieli, natomiast wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz kancelarii.

Z informacji uzyskanych od stowarzyszenia zrzeszającego instytucje pożyczkowe wynika, iż działalność Kancelarii CERTO jest przedmiotem badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W przypadku podpisania umowy z kancelarią CERTO, instruuje ona klientów, aby zaprzestali rozmów z pożyczkodawcą oraz spłacania wymagalnego zadłużenia, a ponadto aby przelewali pieniądze wyłącznie na konto kancelarii. W ten sposób klienci tracą kontrolę nad swoimi pieniędzmi. CERTO w pierwszej kolejności ze środków klienta pokrywa swoje opłaty, a zadłużenie wobec prawowitych wierzycieli pozostaje niespłacone. Niezależnie od podpisanej umowy z kancelarią CERTO stroną umowy pożyczki cały czas pozostaje klient.

Pamiętaj, że przelewanie pieniędzy na rzecz kancelarii oddłużeniowych, takich jak kancelaria CERTO, w ramach prowadzonych przez nie kampanii oddłużeniowych, nie powoduje umorzenia czy zmniejszenia Twojego zadłużenia wobec wierzyciela, a może narazić Cię na niepotrzebne dodatkowe koszty.

Więcej na temat działalności firm oddłużeniowych znajdziesz w komunikacie UOKIK

Masz problem ze spłatą zadłużenia lub dostałeś ofertę z kancelarii oddłużeniowej? Zadzwoń do nas pod numer telefonu 22 388-66-66 lub skontaktuj się z nami mailowo na adres info@extraportfel.pl.

Wybierz inną kategorię

Rejestracja i weryfikacja

Spłata i przesunięcie terminu spłaty

Zastrzeganie numeru PESEL

Spłata i przesunięcie terminu spłaty

Nie jestem w stanie spłacić mojej pożyczki na czas. Co mam zrobić?

Pamiętaj, że nieterminowa spłata może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat w postaci odsetek za opóźnienie.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z późniejszą spłatą swojego zobowiązania, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 22 388 66 66

Jak spłacić pożyczkę?

Aby spłacić pożyczkę w extraportfel.pl należy dokonać przelewu na jeden z rachunków bankowych obsługiwanych przez Pożyczkodawcę podając jednocześnie następujące dane:
ODBIORCA: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
TYTUŁ PRZELEWU: Twój numer PESEL.
Wszystkie obsługiwane numery kont bankowych na które można dokonać spłaty znajdują się w zakładce KONTAKT

Co jeśli termin spłaty pożyczki przypada w weekend lub dzień wolny?

Jeżeli termin spłaty Twojej pożyczki przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, to zgodnie z zaakceptowanymi warunkami umowy, wszelkie doliczone koszty zostaną usunięte w pierwszym dniu roboczym, ale sam termin nie ulega zmianie.

Na przykład, jeżeli termin Twojej pożyczki przypada na sobotę lub niedzielę, dokonaj spłaty w najbliższy poniedziałek, a koszty za spłatę po terminie zostaną cofnięte.

Czy mogę wykonać wpłaty z konta zagranicznego?

Jeżeli chcesz dokonać spłaty z zagranicznego rachunku, skorzystaj z poniższych danych:

Odbiorca: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa
Tytułem: Spłata pożyczki + PESEL

Nasz rachunek bankowy (IBAN):
Santander: 15 1090 1043 0000 0001 2970 3743
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

Czy mogę dobrać dodatkową kwotę do pożyczki?

Dobieranie środków, jak i zwiększanie kwoty otwartej pożyczki, nie jest możliwe.

Co to jest przesunięcie terminu spłaty pożyczki?

Masz możliwość przesunąć termin spłaty o 30 dni – w tym celu należy zalogować się w Strefie Klienta, wybrać jedną z dwóch opcji
(Certyfikat albo Poręczenie), następnie złożyć poprawny wniosek i go prawidłowo rozliczyć.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Strefie Klienta.

Ile razy mogę przesunąć termin spłaty pożyczki?

Przesunięcie terminu spłaty o 30 dni można zrealizować jednokrotnie na 30 dni, wybierając jedną z 2 opcji w Strefie Klienta.

O ile można przesunąć termin spłaty pożyczki?

Możesz jeden raz przesunąć termin spłaty o 30 dni  – po upływie nowego terminu spłaty należy uregulować całą należność, bez możliwości dalszego przedłużenia.

Wybierz inną kategorię

Rejestracja i weryfikacja

Spłata i przesunięcie terminu spłaty

Zastrzeganie numeru PESEL

Zastrzeganie numeru PESEL

Chcesz cofnąć zastrzeżenie PESEL-u?

Możesz to zrobić bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie ponownie zastrzeże Twój PESEL.

Jeśli nie określisz daty i godziny, po cofnięciu zastrzeżenia musisz odczekać 30 minut, aby móc ponownie zablokować numer PESEL.

Jak zastrzec PESEL?

Można to zrobić na stronie www.gov.pl (potrzebny jest profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub dane do logowania do bankowości elektronicznej), w aplikacji mObywatel lub podczas wizyty w urzędzie gminy.

Czy mam już zastrzeżony PESEL?

Jeżeli nie jesteś pewny/pewna, możesz to sprawdzić w aplikacji mObywatel lub logująć się na stronie: mObywatel.gov.pl.

Jak zastrzec PESEL przez aplikację?

Otwórz aplikację mObywatel i zaloguj się.
Kliknij przycisk „Zastrzeż PESEL”.

Jak zastrzec PESEL przez internet?

 1. Wejdź na mObywatel.gov.pl i wybierz jedną z opcji logowania.
 2. Wybierz sekcję „Twoje dane”, a następnie „Rejestr zastrzeżeń PESEL”.
 3. Wybierz jedną z opcji: „Zastrzeż PESEL”.

W jakich sytuacjach będziemy weryfikować numer PESEL?

Weryfikacja będzie obowiązywać podczas każdej aplikacji o pożyczkę, oraz podczas składania wniosku o przesunięcie terminu spłaty.

Co w sytuacji, jeżeli złożę wniosek o pożyczkę, a mam zastrzeżony numer PESEL?

Jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, wniosek zostanie odrzucony. Otrzymasz SMS z informacją o konieczności cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Gdy tylko to zrobisz, po kilku minutach zaaplikuj ponownie o pożyczkę.

Jakie instytucje mają obowiązek sprawdzić PESEL w bazie zastrzeżeń?

Instytucje zobowiązane do sprawdzenia PESEL-u w bazie zastrzeżeń obejmują:

 • Banki krajowe i zagraniczne,
 • SKOKi,
 • Instytucje kredytowe,
 • Firmy pożyczkowe, w tym sektora BNPL (Buy Now Pay Later),
 • Kancelarie notarialne,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 • Biura informacji gospodarczej
 • Kogo dotyczy weryfikacja PESEL-u?

  Weryfikacja dotyczy klientów indywidualnych (konsumentów) posiadających nadany PESEL, którzy są pełnoletni.

  Od kiedy firmy pożyczkowe i inne instytucje mają obowiązek weryfikować PESEL w bazie zastrzeżeń?

  Od 1 czerwca 2024 roku.

  Kto może zastrzec PESEL?

  PESEL mogą zastrzec wszystkie osoby posiadające numer PESEL, w tym cudzoziemcy będący rezydentami i nierezydentami, osoby pełnoletnie oraz kobiety, które zawarły związek małżeński przed ukończeniem 18. roku życia.

  Czy mogę sprawdzić, kto i kiedy sprawdzał, czy mój PESEL był zastrzeżony?

  Tak. Najłatwiej sprawdzisz to w aplikacji mObywatel lub przez profil zaufany. Na specjalny wniosek możesz to również zrobić w urzędzie miasta/gminy.

  Czy mogę cofnąć zastrzeżenie PESEL-u od razu po jego zastrzeżeniu?

  Tak. Jeśli chcesz ponownie zablokować PESEL po cofnięciu zastrzeżenia, musisz odczekać 30 minut.

  Dlaczego musimy weryfikować Twój numer PESEL?

  Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

  Wybierz inną kategorię

  Rejestracja i weryfikacja

  Strefa klienta i informacje o pożyczce

  Lodo extraportfel

  Dołącz do grona naszych klientów już teraz!