Na stronie extraportfel.pl widnieje informacja, że udzielacie pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach. Czy są one objęte jakimiś dodatkowymi (specjalnymi) warunkami, które należy spełnić?

ExtraPortfel nie wymaga spełnienia żadnych warunków specjalnych, aby otrzymać pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach. Wystarczy tylko, żeby osoba wnioskująca była w wieku od 21 do 75 lat, posiadała obywatelstwo polskie i rachunek w banku. Staramy się jak najbardziej upraszczać wszelkie formalności, aby otrzymanie pożyczki było jak najłatwiejsze.

To Top