Czy ExtraPortfel udziela pożyczki bez big?

ExtraPortfel w niektórych przypadkach zastrzega sobie prawo do sprawdzenia swojego klienta w BIG. Warto jednak podkreślić, że tego typu sprawdzenie nie ma wpływu na ogólną ocenę punktową BIK. Polityka ryzyka ExtraPortfel dopuszcza przyznanie pożyczki bez big osobom, które są w stanie upadłości konsumenckiej. W naszej firmie każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny, bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma identycznego przypadku.

To Top