Przykładowy wniosek o udzielenie pożyczki chwilówki.

Wniosek o przyznanie pożyczki chwilówki jest bardzo prostym formularzem i zawiera jedynie podstawowe dane z dowodu osobistego, takie jak adres, PESEL, numer oraz seria dowodu. Dodatkowo należy podać informacje o swoich dochodach. Nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o zarobkach, czy też wysyłać ksera dowodu osobistego.

To Top